Beskrivelse af det savnede side 1 af 3
Mistet dato *
Mistet sted
Udfyld så mange felter som muligt for den genstand, du ønsker at efter-
lyse. Tryk derefter `Tilføj genstand´. Er flere ting forsvundet ved samme
lejlighed kan du gentage processen.

Beskrivelse af det
savnede og evt. stedet hvor gen-
standen er mistet:

Kategori
Genstand *
Materiale *
Farve *
Mærke *